Pieslēgties tiešraidei

 

Ekonomiskā izaugsme un attīstība nav iespējama bez jaunu ražotņu atvēršanas, kuru darbība visbiežāk saistās arī ar lielāku vai mazāku ietekmi uz vidi. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc sabiedrībai nereti ir noraidoša attieksme pret jaunām rūpnīcām.

Iedzīvotājiem ir iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā par jaunu piesārņojošu darbību ietekmes uz vidi samazināšanu. Valsts vides dienests arī COVID-19 pandēmijas laikā turpina izdot un saskaņot vides atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai,  bet iedzīvotāji savu viedokli var paust tiešsaistē – attālināto sabiedrisko apspriešanu laikā.

Vai tas ir pietiekami, lai iedzīvotāji justos ne tikai uzklausīti, bet arī sadzirdēti? Kā pilnveidot sabiedrības līdzdalības procesu?

Valsts vides dienesta uzdevums ir realizēt sabiedrības tiesības dzīvot tīrā vidē, izvirzot nosacījumus uzņēmumu darbības radītās ietekmes uz vidi samazināšanai. Līdzsvarojot ekonomiskās un sabiedrības intereses dzīvot tīrā vidē, rodas jautājums - vai vides atļauju saņemšanas procesu iespējams padarīt efektīvāku, lai taupītu laika resursu?
 

Diskusiju dalībnieki

 • Elita Baklāne-Ansberga

  Valsts vides dienesta ģenerāldirektore

 • Artūrs Toms Plešs

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs

 • Alda Ozola

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides jautājumos

 • Evita Beitlere

  Valsts vides dienesta Zemgales RVP direktora vietniece

 • Arnolds Lukšēvics

  Vides pārraudzības valsts biroja direktors

 • Juris Jātnieks

  Vides Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs

 • Oskars Beikulis

  SIA “Estonian, Latvian & LIthuanian Environment”

 • Daina Kalēja

  Valsts vides dienesta Lielrīgas RVP direktore

 • Zane Upmane

  SIA “AMECO vide”

 • Guna Bērziņa

  Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA)

 • Iluta Piļica

  A/S AGROFIRMA TĒRVETE

 • Haralds Burkovskis

  Moderators

PROGRAMMA

10:00
Atklāšana
Artūrs Toms Plešs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs
Elita Baklāne-Ansberga, Valsts vides dienesta ģenerāldirektore
 
10:15
Kā sabiedrības līdzdalība var kļūt par jēgpilnu instrumentu sabiedrības interešu īstenošanai?
Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides jautājumos
Evita Beitlere, Valsts vides dienesta Zemgales RVP direktora vietniece
Arnolds Lukšēvics, Vides pārraudzības valsts biroja direktors
Juris Jātnieks, Vides Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
Oskars Beikulis,  SIA “Estonian, Latvian & LIthuanian Environment” 
 
11:15
Pārtraukums
 
11:30
 
Kā padarīt vides atļauju saņemšanu efektīvāku?
Daina Kalēja, Valsts vides dienesta Lielrīgas RVP direktore
Zane Upmane, SIA “AMECO vide”
Guna Bērziņa, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA)
Iluta Piļica, A/S AGROFIRMA TĒRVETE
 
12:30
Kopsavilkums
 
Diskusiju vadīs Haralds Burkovskis
Konference norisināsies LVAFA projekta ietvaros.

REĢISTRĒTIES KONFERENCEI TIEŠRAIDĒ

FINANSĒ